EXPOSICIONS

Presentem la nova exposició :


Es denomina MACROFOTOGRAFIA a la realització de fotografia de grans mides sense importar la seua escala de reprodución, però comunmente es fa referència amb este nom al tipus d'imatge fotogràfica on el subjecte fotografiat és igual o mes xicotet que la grandària de la seua imatge en la pel·lícula o sensor electrònic que captura la imatge .


Fotoclub Vlc

Juny 22


CARTEL EXPOSICIÓ MACROFOTOGRAFIA