SUGERIMENTS


A banda de la nostra carta, pregunta pels suggeriments del dia, Pot ser que haja:

una cremeta ( en estiu freda i en hivern calenta)

una amanida

un plat